ปฏิทินนัดหมาย
วันพฤหัสบดี 19 เมษายน 20180 ได้รับการยืนยัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วันนี้
  ปีนี้   เดือนนี้   สัปดาห์ ปัจจุบัน   วันนี้   กิจกรรมที่เข้ามา   หมวดหมู่   Administration  
  พฤษภาคม   2017   ป๊อปอัพ เดือน
มิถุนายน   2017
  ป๊อปอัพ เดือน   กรกฎาคม   2017  
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
    
1  
2  
3  
09:00
17:00
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร
4   ดู สัปดาห์ 22
5  
09:00
12:00
ประธานเปิดการอบรม PLC ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
6  
09:00
12:00
ประธานเปิดการอบรม PLC ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
7  
8  
07:00
09:00
ร่วมโครงการ "สภาการแฟ (Morning talk)" ณ ห้องประชุมอาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
9  
09:00
12:00
ประชุมประธานสหวิทยาเขต ณ ห้องประชุมธนา ภูมิ สพม. 29
10  
11   ดู สัปดาห์ 23
17:00
18:00
ประชุมคณะทำงานฯ ณ โรงแรมรอยัล รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
12  
09:00
17:00
ประชุมคณะทำงานฯ ณ โรงแรมรอยัล รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
13  
09:00
17:00
ประชุมคณะทำงานฯ ณ โรงแรมรอยัล รัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร
14  
13:00
14:00
ประธานพิธีเปิดการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการทั่วประเทศ ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น แกรนด์ อุบลราชธานี
14:00
16:00
ประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรโครงการพี่ทหารสานฝันเยาวชนชายแดนก้าวสู่ Thailand 4.0 รุ่นที่ 2/2560 ณ หอประชุมประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
15  
09:00
12:00
ประธานเปิดการอบรม PLC สหวิทยาเขต 6 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี
16  
09:00
17:00
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสหวิทยาเขต 9
17  
09:00
12:00
ประธานพิธีเปิดการอบรม PLC ณ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม
18   ดู สัปดาห์ 24
09:00
12:00
ประธานพิธีเปิดการอบรม PLC ณ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
19  
08:30
12:00
ประธานพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ "ตระการพัฒน์" ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
13:00
17:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สพม. 29
20  
08:30
12:00
ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและกฎกติกากีฬาเปตอง ณ ห้องโสตทัศนศึกษาและสนามเปตอง โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
21  
09:00
17:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
22  
09:00
17:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
23  
09:00
17:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
24  
25   ดู สัปดาห์ 25
08:30
17:00
เข้าเฝ้าฯ รับเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ พระตำหนักสวนจิตรลดา
26  
09:30
14:00
เข้าเฝ้าฯ รับเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ พระตำหนักสวนจิตรลดา
27  
09:00
12:00
ประชุมคณะกรรมการ กพร.สพม. 29 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
28  
29  
10:00
12:00
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ (ชั้น 4)
30  
09:00
12:00
ประธานพิธีเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสหวิทยาเขต 9 (บุณฑริก) ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
 
วันนี้

About Calendarix 0.8.20080808 tmtm2010@gmail.com