ปฏิทินนัดหมาย
วันจันทร์ 23 เมษายน 20180 ได้รับการยืนยัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วันนี้
  ปีนี้   เดือนนี้   สัปดาห์ ปัจจุบัน   วันนี้   กิจกรรมที่เข้ามา   หมวดหมู่   Administration  
  มีนาคม   2017   ป๊อปอัพ เดือน
เมษายน   2017
  ป๊อปอัพ เดือน   พฤษภาคม   2017  
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
      
1  
2   ดู สัปดาห์ 13
3  
08:30
17:00
ประชุมชี้แจงเตรียมการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมปริ้น พาเลซ กรุงเทพมหานคร
4  
09:00
16:00
ประชุมคณะทำงานการกำหนดร่างการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ณ สพฐ./กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
5  
09:00
16:00
ประชุมคณะทำงานการกำหนดร่างการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ณ สพฐ./กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
6  
13:00
17:00
ประชุม อกศจ. อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ. 1
7  
8  
9   ดู สัปดาห์ 14
10  
09:00
16:30
ประชุมหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุม สพร. อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6
11  
10:30
12:00
ร่วมงานรดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ โดมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอำนาจเจริญ
14:00
16:00
รดน้ำขอพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
12  
13:30
15:00
รดน้ำขอพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
13  
14  
15  
16   ดู สัปดาห์ 15
17  
18  
09:00
17:00
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการบริหารอัตรากำลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
19  
09:00
17:00
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการบริหารอัตรากำลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
20  
09:00
16:00
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการบริหารอัตรากำลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
21  
09:30
12:00
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมดงเสือปู่ตา สำนักงาน สกสค.จังหวัดอุบลราชธานี
22  
09:00
17:00
ตรวจติดตามการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ เขตตรวจราชการที่ 13 (จังหวัดอุบลราชธานี , อำนาจเจริญ , ยโสธร , ศรีสะเกษ)
23   ดู สัปดาห์ 16
09:00
17:00
ตรวจติดตามการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ เขตตรวจราชการที่ 13 (จังหวัดอุบลราชธานี , อำนาจเจริญ , ยโสธร , ศรีสะเกษ)
24  
09:00
12:00
ประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
25  
10:00
12:00
ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ ห้องประชุมศึกษาธิการภาค 13
26  
09:00
12:00
ประธานเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ณ ห้องประชุมอาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล
27  
08:00
12:00
ประชุม อกศจ. อุบลราชธานี ครัั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ. 1
28  
09:00
12:00
ตรวจเยี่ยมศูนย์สะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ , โรงเรียนปทุมราชวงศา
13:00
16:00
ประชุมการบริหารงานบุคคล ณ สพป.อบ. 1
29  
30   ดู สัปดาห์ 17
      
วันนี้

About Calendarix 0.8.20080808 tmtm2010@gmail.com