ปฏิทินนัดหมาย
วันพฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 20180 ได้รับการยืนยัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วันนี้
  ปีนี้   เดือนนี้   สัปดาห์ ปัจจุบัน   วันนี้   กิจกรรมที่เข้ามา   หมวดหมู่   Administration  
  มกราคม   2017   ป๊อปอัพ เดือน
กุมภาพันธ์   2017
  ป๊อปอัพ เดือน   มีนาคม   2017  
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
   
1  
10:00
17:00
ประชุม อกศจ. / กศจ อำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.อำนาจเจริญ
2  
3  
4  
09:00
16:00
ติดตามการสอบ O-NET
5   ดู สัปดาห์ 5
09:00
16:00
ติดตามการสอบ O-NET
6  
09:00
16:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (Focus Group) ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
7  
08:00
12:00
ประชุมสภากาแฟ สพม. 29 ณ ห้องประชุมธนา ภูมิ สพม. 29
13:00
16:00
ประชุม อกศจ. อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ. 1
8  
09:00
11:00
ประชุมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ
13:00
17:00
ประชุม อกศจ. อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ. 1
9  
09:30
17:00
ประชุมกศจ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ 1
10  
13:30
16:00
ประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น รุ่นที่ 8 ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สพม. 29
11  
12   ดู สัปดาห์ 6
13  
09:00
12:00
พิธีเปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
14  
15  
09:00
12:00
ประชุม ก.ต.ป.น. สพม. 29 ณ ห้องประชุมธนา ภูมิ สพม. 29
13:00
14:00
ประกาศเจตจำนงสุจริต สพม. 29 ณ ห้องประชุม สพม. 29
16  
17  
18  
19   ดู สัปดาห์ 7
20  
09:30
12:00
ประชุมเพื่อคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเจ้าคำผง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
21  
08:00
12:00
ประชุม กพร.สพม. 29 ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สพม. 29
13:30
15:00
ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ฯพณฯ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ณ สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี
22  
09:00
17:00
ประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวการวินิจฉัยและประเมินสภาพความจำเป็นเร่งด่วนโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือฯ (ICU) ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร
23  
09:00
17:00
ประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวการวินิจฉัยและประเมินสภาพความจำเป็นเร่งด่วนโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือฯ (ICU) ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร
24  
09:00
17:00
ประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวการวินิจฉัยและประเมินสภาพความจำเป็นเร่งด่วนโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือฯ (ICU) ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร
25  
09:00
17:00
ประชุมปฏิบัติการกำหนดแนวการวินิจฉัยและประเมินสภาพความจำเป็นเร่งด่วนโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือฯ (ICU) ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร
26   ดู สัปดาห์ 8
27  
09:00
10:00
ประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ชั้น 7 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11:00
12:00
ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ชั้น 7 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจานาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
28  
09:00
17:00
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
    
วันนี้

About Calendarix 0.8.20080808 tmtm2010@gmail.com