ปฏิทินนัดหมาย
วันอังคาร 19 มิถุนายน 20180 ได้รับการยืนยัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วันนี้
  ปีนี้   เดือนนี้   สัปดาห์ ปัจจุบัน   วันนี้   กิจกรรมที่เข้ามา   หมวดหมู่   Administration  
  ธันวาคม   2016   ป๊อปอัพ เดือน
มกราคม   2017
  ป๊อปอัพ เดือน   กุมภาพันธ์   2017  
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
1   ดู สัปดาห์ 0
2  
3  
4  
5  
08:00
16:00
ติดต่อราชการ ณ สพฐ.
6  
08:00
16:00
ติดต่อราชการ ณ สพฐ.
7  
8   ดู สัปดาห์ 1
9  
09:00
16:00
ประชุม อกศจ. อุบลราชธานี / กศจ. อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ. 1
10  
08:00
12:00
ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ณ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา
11  
12  
13  
14  
15   ดู สัปดาห์ 2
16  
09:00
12:00
ประธานการจัดงานวันครู คร้งที่ 61 ปี 2560 ณ ห้องประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
17  
09:00
16:00
ประชุม อกศจ. / กศจ. อำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพป.อำนาจเจริญ
18  
10:00
12:00
ประชุมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สพม. 29
14:00
16:00
ประชุม กพร.สพม. 29 ณ ห้องประชุมธนาภูมิ สพม. 29
19  
08:00
10:00
มอบบ้านนักเรียน โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี ณ ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
20  
09:00
17:00
การประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนแบบ Active Learning ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
21  
22   ดู สัปดาห์ 3
23  
09:00
17:00
ประชุมปฏิบัติการชี้แจงทำความเข้าใจและคัดกรองโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) ณ โรงแรมรอแยล เบญจากรุงเทพมหานคร
24  
09:00
17:00
ประชุมปฏิบัติการชี้แจงทำความเข้าใจและคัดกรองโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) ณ โรงแรมรอแยล เบญจากรุงเทพมหานคร
25  
26  
09:00
17:00
ประชุมสัมมนาวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
27  
09:00
17:00
ประชุมสัมมนาวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
28  
29   ดู สัปดาห์ 4
30  
09:00
12:00
ประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ชั้น 7 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
31  
09:00
11:00
ประธานเปิดงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ "เตรียมพัฒน์อุบลฯ นิทรรศน์ ครั้งที่ 2" ณ หอประชุมศรีปทุม 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
    
วันนี้

About Calendarix 0.8.20080808 tmtm2010@gmail.com