ปฏิทินนัดหมาย
วันอังคาร 19 มิถุนายน 20180 ได้รับการยืนยัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น วันนี้
  ปีนี้   เดือนนี้   สัปดาห์ ปัจจุบัน   วันนี้   กิจกรรมที่เข้ามา   หมวดหมู่   Administration  
กิจกรรมสำหรับ วัน: วันศุกร์ 01 กันยายน 2017     ดู สัปดาห์ 35
09:00 - 12:00     ประธานเปิดงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ “มัธยมตระการสู่สากล” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
ประเภท : General
ประธานเปิดงานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ “มัธยมตระการสู่สากล” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล

 

About Calendarix 0.8.20080808 tmtm2010@gmail.com