หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา กิจกรรม สพม.29 เว็บบอร์ด
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
เป้าหมายความสำเร็จสพม.29
โครงสร้างการบริหารสำนักงาน
วัสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
เบอร์โทรศัพท์บุคลากรในสำนักงาน สพม.29
แผนที่ตั้ง สพม.29
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพม.29
อ.ก.ค.ศ. สพม.29
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม.29
เครือข่ายการนิเทศที่ 13
ข้อมูลคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/สหวิทยาเขต
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.29
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนฯ งบแลกเป้า สพม.29
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภารกิจและมาตรการ
เป้าหมายความสำเร็จ
กรอบการดำเนินงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานนิติกร
พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎ
ระเบียบ
ข้อบังคับ
เอกสารเผยแพร่ผลงานครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งครู
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.ร.ร.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งศึกษานิเทศก์
เกณฑ์การประเมินตำแหน่งรอง ผอ.สพท.
เกณฑ์การประเมินตำแหน่ง ผอ.สพท.
แบบเสนอขอรับการประเมินฯ
แบบรายงานขอรับการประเมินฯ
ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์
หนังสือราชการตามวันที่
<< 16 เม.ย. 2014  >>
พฤ
อา
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Your IPAddress : 54.198.34.238 
Your browser : other 0
Username :
Password :
 
เว็บลิงค์
เว็บไซต์โรงเรียน 20 อันดับยอดนิยม
  อำนาจเจริญ ( 2,567,247 )
  สร้างนกทาวิทยาคม ( 2,208,612 )
  วารินชำราบ ( 2,095,518 )
  นารีนุกูล ( 1,695,115 )
  สหธาตุศึกษา ( 891,567 )
  น้ำยืนวิทยา ( 750,913 )
  ปลาค้าววิทยานุสรณ์ ( 682,675 )
  เขื่องในพิทยาคาร ( 520,099 )
  อุบลราชธานีศรีวนาลัย ( 369,463 )
  มัธยมตระการพืชผล ( 313,688 )
  ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ( 262,782 )
  อ่างศิลา ( 120,198 )
  หนองขอนวิทยา ( 72,110 )
  ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ( 69,832 )
  ปทุมราชวงศา ( 54,127 )
  เบ็ญจะมะมหาราช ( 50,383 )
  ชีทวนวิทยาสามัคคี ( 48,709 )
  ไผ่ใหญ่ศึกษา ( 43,701 )
  เอือดใหญ่พิทยา ( 36,087 )
  พนาศึกษา ( 35,786 )
[ เว็บไซต์โรงเรียนทั้งหมด ]
  [ เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์โรงเีรียน ]
  เริ่มวันที่ 15 มี.ค.54 - 16 เม.ย.57
เว็บไซต์ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 13 ศูนย์
๑. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๒. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๓. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (-)
๔. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (-)
๕. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (-)
๖.ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (-)
๗. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (-)
๘. ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (-)
๙. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (-)
๑๐. ศูนย์พัฒนาห้องสมุด (-)
๑๑. ศูนย์กิจกรรมแนะแนว (-)
๑๒. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร (-)
๑๓. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยี (-)
 
 
 
 
 
หน้าหลัก >> หนังสือราชการทั้งหมด >> หนังสือราชการแยกตามกลุ่มงาน
[ รายการหนังสือราชการ ]
ลำดับที่
เรื่อง
ประเภทหนังสือ
ผู้ประกาศ
วันที่
จำนวนอ่าน
601
ด่วนที่สุด
10 มิ.ย.56
97
602
ปกติ
10 มิ.ย.56
400
603
ปกติ
7 มิ.ย.56
148
604
ด่วนที่สุด
7 มิ.ย.56
278
605
ปกติ
7 มิ.ย.56
7128
606
ปกติ
6 มิ.ย.56
237
607
ปกติ
6 มิ.ย.56
175
608
ปกติ
6 มิ.ย.56
302
609
ด่วนที่สุด
6 มิ.ย.56
965
610
ปกติ
6 มิ.ย.56
376
611
ด่วนที่สุด
6 มิ.ย.56
188
612
ปกติ
6 มิ.ย.56
338
613
ปกติ
6 มิ.ย.56
287
614
ปกติ
6 มิ.ย.56
191
615
ปกติ
6 มิ.ย.56
217
616
ด่วนที่สุด
6 มิ.ย.56
229
617
ปกติ
6 มิ.ย.56
266
618
ปกติ
6 มิ.ย.56
244
619
ปกติ
6 มิ.ย.56
417
620
ด่วนที่สุด
6 มิ.ย.56
360
621
ปกติ
6 มิ.ย.56
239
622
ปกติ
5 มิ.ย.56
614
623
ปกติ
5 มิ.ย.56
275
624
ด่วนที่สุด
5 มิ.ย.56
298
625
ด่วนที่สุด
4 มิ.ย.56
82
626
ปกติ
4 มิ.ย.56
121
627
ด่วนที่สุด
4 มิ.ย.56
66
628
ด่วนที่สุด
4 มิ.ย.56
174
629
ปกติ
4 มิ.ย.56
140
630
ปกติ
2 มิ.ย.56
493
631
ปกติ
31 พ.ค.56
538
632
ปกติ
31 พ.ค.56
145
633
ปกติ
31 พ.ค.56
383
634
ปกติ
31 พ.ค.56
52
635
ปกติ
31 พ.ค.56
230
636
ปกติ
31 พ.ค.56
989
637
ปกติ
31 พ.ค.56
244
638
ด่วนที่สุด
31 พ.ค.56
305
639
ปกติ
31 พ.ค.56
809
640
ปกติ
31 พ.ค.56
418
641
ปกติ
31 พ.ค.56
365
642
ด่วนที่สุด
30 พ.ค.56
83
643
ปกติ
30 พ.ค.56
88
644
ปกติ
30 พ.ค.56
80
645
ด่วนที่สุด
30 พ.ค.56
53
646
ปกติ
30 พ.ค.56
399
647
ด่วนที่สุด
30 พ.ค.56
67
648
ปกติ
30 พ.ค.56
115
649
ด่วนที่สุด
30 พ.ค.56
108
650
ปกติ
30 พ.ค.56
243
651
ปกติ
30 พ.ค.56
835
652
ปกติ
29 พ.ค.56
396
653
ปกติ
29 พ.ค.56
285
654
ปกติ
29 พ.ค.56
243
655
ปกติ
29 พ.ค.56
172
656
ปกติ
29 พ.ค.56
839
657
ด่วนที่สุด
28 พ.ค.56
85
658
ด่วนที่สุด
28 พ.ค.56
551
659
ด่วนที่สุด
28 พ.ค.56
119
660
ปกติ
28 พ.ค.56
149
661
ปกติ
27 พ.ค.56
401
662
ปกติ
27 พ.ค.56
283
663
ปกติ
27 พ.ค.56
238
664
ปกติ
27 พ.ค.56
163
665
ปกติ
27 พ.ค.56
321
666
ปกติ
27 พ.ค.56
395
667
ปกติ
27 พ.ค.56
508
668
ปกติ
27 พ.ค.56
402
669
ด่วนที่สุด
23 พ.ค.56
600
670
ปกติ
23 พ.ค.56
832
671
ปกติ
23 พ.ค.56
639
672
ปกติ
23 พ.ค.56
707
673
ปกติ
23 พ.ค.56
313
674
ปกติ
23 พ.ค.56
139
675
ด่วนที่สุด
23 พ.ค.56
436
676
ปกติ
23 พ.ค.56
385
677
ปกติ
22 พ.ค.56
178
678
ปกติ
22 พ.ค.56
60
679
ด่วนที่สุด
22 พ.ค.56
178
680
ด่วนที่สุด
22 พ.ค.56
150
681
ปกติ
22 พ.ค.56
79
682
ปกติ
22 พ.ค.56
145
683
ปกติ
22 พ.ค.56
150
684
ด่วนที่สุด
22 พ.ค.56
307
685
ด่วนที่สุด
22 พ.ค.56
309
686
ด่วนที่สุด
22 พ.ค.56
344
687
ด่วนที่สุด
22 พ.ค.56
759
688
ด่วนที่สุด
22 พ.ค.56
188
689
ปกติ
21 พ.ค.56
398
690
ปกติ
21 พ.ค.56
450
691
ปกติ
21 พ.ค.56
335
692
ปกติ
21 พ.ค.56
352
693
ปกติ
21 พ.ค.56
530
694
ปกติ
21 พ.ค.56
352
695
ด่วนที่สุด
20 พ.ค.56
219
696
ปกติ
20 พ.ค.56
538
697
ด่วนที่สุด
20 พ.ค.56
405
698
ปกติ
20 พ.ค.56
242
699
ปกติ
20 พ.ค.56
185
700
ด่วนที่สุด
20 พ.ค.56
156
 

 
Copyright @2009 - 2012 http://www.secondary29.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29( อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ )
ที่ตั้ง : ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) บ้านกุดลาด หมู่ที่ 9 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4542-2186, Fax : 0-4542-2185 Email : secondary29@obec.go.th
ติดต่อผู้พัฒนาเว็บไซต์ : secondary29@gmail.com